این دامنه به فروش می رسد!

استاندارد چارترد

قیمت : 150,000,000 تومان
خرید دامنه

استاندارد چارترد یک بانک بین المللی انگلیسی است که در بسیاری از کشورها فعالیت دارد. استاندارد چارترد یکی از مهمترین بانک های بریتانیا محسوب می شود و فعالیت های آن عمدتا در آسیا، خاورمیانه و آفریقا است.

فروش از طریق سایت فی چند